NAVIGATIE:
» PGB/ZIN


PGB/ZIN
Vergoedingen vanuit het PGB
(Persoonsgebonden Budget)
Afhankelijk van de geïndiceerde doelen in het
indicatiebesluit dat u van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of
het CIZ ontvangt, kan de begeleiding deels of
geheel worden bekostigd vanuit het PGB.
Informeer bij Ervaar-Anders welke
mogelijkheden hiervoor in uw geval aanwezig zijn.

Vergoedingen vanuit de gemeenten: CJG of Wmo
Het CJG is er voor de jeugd en de Wmo is er voor 18-plus.
Een vergoedingsaanvraag op basis van Zorg In Natura
is mogelijk bij ruim 42 gemeentes waarmee
Ervaar-Anders een contract heeft afgesloten.
Informeer bij Ervaar-Anders welke mogelijkheden hiervoor
in uw geval aanwezig zijn.

Vergoedingen vanuit onderwijs
In de onderwijssector kunnen mensen die in
het onderwijs werken een beroep doen op
het zogenaamde “Vervangingsfonds”
(voor het begeleiden van leerkrachten).
Informeer bij Ervaar-Anders welke
mogelijkheden hiervoor in uw geval aanwezig zijn.

Vergoeding vanuit eigen middelen
U kunt de benodigde begeleiding zelf financieren
uit eigen middelen.

Copyright Ervaar-Anders 2024. Alle rechten voorbehouden
Mon Plaisir 89 A, 4879 AM Etten-Leur | +31(0)6 460 110 51
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Rechten afbeeldingen | Contact opnemen