NAVIGATIE:
Wat doen we? » SKJ Accreditatie programma


SKJ Accreditatie programma
Om in het jeugddomein te werken is het van belang om SKJ geregistreerd te staan. Dit om aan te tonen dat je voldoet aan de wettelijke eisen die bij deze functie horen. Ben jij werkzaam binnen het jeugddomein op HBO- niveau, maar voldoe je niet volledig aan de eisen en moet je een praktijkprogramma doorlopen? Dan kun je gebruik maken van dit document. In dit document staat het praktijkprogramma van Ervaar-Anders volledig beschreven. Het is bedoeld om de interne jeugd-professional die een werkovereenkomst heeft, de mogelijkheid te bieden om zijn of haar SKJ-registratie te behalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om je als jeugdprofessional te registreren. Het kan als je voldoet aan de reguliere registratie eisen. Maar ook als je valt onder de registratie-eisen t/m 31 december 2023, situatie 1 of 2. Als je voldoet aan de reguliere eisen, kun je je direct registreren. Mocht situatie 1 of 2 van toepassing zijn dan kun je je registreren mist je een praktijkprogramma volgt in het eerste jaar van jou registratie.  Zie hieronder het overzicht van de eisen.
Reguliere registratie eisen 1
  • Hbo-hsao-bachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
  • Hbo-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd
  • Hbo-bachelor diploma Pedagogiek profiel Jeugd
  • Getuigschrift master Jeugdzorg
  • Vakbekwaamheidsbewijs “vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional”
Branchecertificaat jeugdzorgwerker
Registratie-eisen t/m 31 december 20232
Situatie 1
  • Je hebt een hbo- bachelorsdiploma HSS of HSAO zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan 5 jaar én
  • Je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring)
 
Situatie 2
  • Je hebt een hbo-bachelorsdiploma HSS of HSAO met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar én
  • Je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én
  • Je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring)
 
Beschrijving praktijkprogramma
Fase 1 (Maand 1 tot 3):   -   Kennis maken met Ervaar-Anders.
-   Missie en visie.
-   Jaarplanning maken
-   Zorg proces
-   Digitaal werkprogramma
-   BAP       
-   Opstellen van begeleidingsplannen/dag rapportages.
-   M-EA (theorie).
-   Privacy rechten en plichten voor cliënt
-   Klachtenprocedure Ervaar-Anders       
-   Medezeggenschapsraad cliënten
-   Meldcode overige (bijna) incidenten en calamiteiten
Fase 2 (Maand 1 tot 6)   -  Meervoudige partijdigheid.
-  Cruciale rol
-  Observeren en analyseren complexe hulpvraag, diagnostisch beeld vaststellen, probleem
-  Analyse maken.
-  Risico inventarisatie maken, besluitvorming (in gang zetten van vervolg -trajecten met andere disciplines of instanties).
-  Beëindigen van formele hulpverlening.  (scoop)
-  Supervisie en Intervisie, Multidisciplinaire overleg bijwonen (actieve rol).
-  Opdoen van ervaring/ Intake gesprekken/ huisbezoeken.
-  Schrijven van begeleidingsplannen. 
- SKJ verplichte cursussen. - Aanvullende cursussen.  
Fase 3 (Maand 1 tot 12) - Reflectie/verantwoordingsverslag schrijven.
   Copyright Ervaar-Anders 2024. Alle rechten voorbehouden
Mon Plaisir 89 A, 4879 AM Etten-Leur | +31(0)6 460 110 51
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Rechten afbeeldingen | Contact opnemen